U bent hier: Home » Klankbord

ZEDDAMS•KLANKBORD

Vergadert elke derde dinsdag van de oneven maand (behalve in juli)

ZEDDAMS•KLANKBORD

bestaat uit vrijwilligers die zich verenigd hebben om de algemene belangen van de inwoners in Zeddam te behartigen. Het doel is om de leefbaarheid in de directe omgeving te behouden of te verbeteren.

ZEDDAMS•KLANKBORD

is gesprekspartner voor de gemeente en klankbord voor de inwoners in ons dorp. In een convenant met de gemeente wordt een goede samenwerking vastgelegd.

ZEDDAMS•KLANKBORD

heeft geen politieke binding. De taken zijn er vele:
Het behartigen van algemeen maatschappelijke belangen bij overheid en overige relevante instanties.
Het bewaken van het historisch erfgoed    Het in stand houden en zonodig verbeteren van het leefklimaat van Zeddam en haar directe omgeving    De afstand tussen de gemeente en bewoners te verkleinen    signaleren    adviseren
participeren    communiceren van en naar de gemeente    communiceren van en naar de bewoners van Zeddam.

De ambtelijk contactpersoon van de gemeente ondersteunt

ZEDDAMS•KLANKBORD

in haar activiteiten
en is de verbindende schakel tussen de verschillende partijen.

De leden van het ZEDDAMS•KLANKBORD zijn:
Hans te Boekhorst – Jos van Schriek – Koen Bouwhuis – Marjolijn Jenneskens

Het ZEDDAMS•KLANKBORD is bereikbaar via info@natuurlijk-zeddam.nl