U bent hier: Home » ZVR

Doelstelling:

Het samenwerken van de diverse verenigingen in Zeddam: het stimuleren, coördineren en eventueel zelf of samen ontplooien van initiatieven en activiteiten, die het welzijn van Zeddam als zelfstandige gemeenschap bevorderen.

 

Functioneren:

ZEDDAMSE•VERENIGINGS•RAAD functioneert als een overkoepelend platform van de Zeddamse verenigingen en belangengroepen, veelal in de rol van intermediair.


De hoofdactiviteiten zijn: • Het uitgeven van de activiteitenkalender van de Zeddamse verenigingen (verschijnt 2 maal per jaar). • Het fungeren als intermediair tussen de Zeddamse dorpsgemeenschap en overheids- en andere externe instanties.

01-02-2016
• BUUV
  • BUUV streeft er naar de contacten en verbondenheid
  • tussen burgers onderling en de participatie met hun leefomgeving te vergroten.
  • Via BUUV  kunnen buurtgenoten elkaar ontmoeten door bijvoorbeeld het doen van
  • kleine klusjes, het delen van hobby’s en andere burendiensten.
  • WILT U MEER WETEN, KIJK DAN NAAR BIJGAAND BERICHT
BUUV digitale buurtmarkplaats